1 a.bad 1 n masa seratus tahun: bangunan itu diperkirakan dapat bertahan satu ~; 2 n jangka waktu yg lamanya seratus tahun: ~ ke-20 mulai pd tahun 1901 sampai tahun 2000; 3 n zaman (yg lamanya tidak tentu) ; 4 n masa yg kekal, tidak berkesudahan ; -- albaid a 1 kekal selama-lamanya ; -- keemasan 1 masa kegemilan g-an dan kejayaan yg dialami suatu bangsa atau negara dl seja-rahnya; zaman keemasan ; -- komputer 1 zaman modern yg orang-orangnya memanfaatkan komputer dl menyimpan dan mengolah data ; -- modern 1 masa atau zaman yg ditandai dng kemajuan peradaban manusia (penemuan baru bidang teknologi dsb) ; -- pertengahan 1 kurun waktu sekitar tahun 500 sampai 1500 dl sejarah peradaban atau kebudayaan eropa barat
ber.a.bad-a.bad v 1 beberapa abad lamanya; beratus-ratus tahun