1 a.ci 1 a sah; berlaku; jadi; benar
meng.a.ci.kan v 1 mengakui aci; mengesahkan membenarkan

2 a.ci 1 n pati; tepung ; aci sagu 1 pati sagu

3 a.ci 1
meng.a.ci v 1 menghaluskan pelester tembok atau tembok dng semen bercampur air

4 a.ci 1