1 adakalanya :: a.da.ka.la.nya
1Kelas Kata:p
Definisi:adakala