1 ah.li 1 n orang yg mahir, paham sekali dl suatu ilmu (kepandaian) ; 2 a mahir benar: ; 3 a mahir benar: dia seorang yg ~ menjalankan mesin itu; -- agama a 1 orang yg mendalami ilmu agama dan ketuhanan; ulama; alim ; -- bahasa a 1 orang yg mahir dl pengetahuan bahasa ; -- bedah a 1 dokter ahli dl hal membedah (operasi) ; -- bumi a 1 orang yg ahli dl pengetahuan tanah ; -- filsafat a 1 orang yg memiliki kemampuan pengetahuan dan penyelidikan dng akal budi mengenai hakikat segala yg ada, sebab, asal, dan hukumnya ; -- fitopatologi a 1 orang yg ahli dl bidang ilmu penyakit tumbuh-tumbuhan ; -- geo-fisika a 1 orang yg ahli dl menentukan ciri fisik bumi dg meng-gunakan metode fisika kuantitatif ; -- geologi a 1 orang yg ahli dl menafsirkan struktur, asal mula, dan perkembangan bumi serta isinya ; -- geologi minyak a 1 ahli geologi yg bekerja dl kegiatan eksplorasi atau produksi minyak dan gas bumi ; -- ha-dis a 1 orang yg ahli dl seluk-beluk hadis ; -- hukum a 1 orang yg mahir dl ilmu hukum ; -- ibadah a 1 orang yg taat menjalankan kewajiban agama (islam dsb) ; -- ilmu racun a 1 orang yg mahir dl pembuatan dan penawar racun ; -- mesin kapal a Lay 1 perwira bagian mesin kapal niaga yg tugasnya menjalankan, merawat, dan mem-perbaiki semua mesin di kapal ; -- mikologi a 1 orang yg ahli dl bidang cendawan ; -- multi media a 1 orang yg menguasai bidang komunikasi perantara (perhubungan) ; -- nujum a 1 orang yg pandai meramalkan sesuatu dng melihat bintang ; -- nujum a 1 orang yg pandai meramal nasib orang dng melihat tapak tangan dsb ; -- obat a 1 orang yg ahli dl hal obat-obatan ; -- patung a 1 orang yg ahli dl membuat patung ; -- pikir a 1 ahli filsafat ; -- purbakala a 1 orang yg ahli dl bidang ilmu sejarah dan benda-benda purbakala ; -- seismologi a 1 orang yg ahli dl cabang ilmu yg menelaah getaran bumi, baik yg disebabkan oleh alam maupun buatan ; -- sejarah a 1 orang yg paham dl ilmu sejarah ; -- sihir a 1 orang yg memiliki dan menguasai ilmu sihir; juru teluh ; -- suluk a 1 orang yg menganut dan melaksanakan tarikat tertentu untuk mendekatkan diri kpd tuhan ; -- tafsir a 1 orang yg ahli menerangkan maksud ayat-ayat alquran ; -- tarikh a 1 ahli sejarah ; -- tetas a 1 orang yg mempunyai keahlian dl bidang penetasan telur
ber.ke.ah.li.an a 1 memiliki keahlian; mempunyai kepandaian
meng.ah.li.kan a 1 mempelajari suatu ilmu (kepandaian) supaya menjadi ahli: tidak sedikit orang asing yg ~ dirinya dl membatik
ke.ah.li.an a 1 kemahiran dl suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan)
ah.li a 1 orang yg paham benar tt ketatanegaraan
ke.ah.li.ne.ga.ra.an a 1 hal atau mengenai orang yg paham benar tt tata negara

2 ah.li 1 a anggota; orang(-orang) yg termasuk dl suatu golongan; keluarga atau kaum ; ahli famili a 1 sanak saudara ; ahli kitab a 1 orang-orang yg berpegang pd ajaran kitab suci selain alquran ; ahli kubur a 1 orang-orang yg te-lah meninggal; penghuni kubur ; ahli peserta a 1 pemegang saham ; ahli rumah a 1 keluarga seisi rumah ; ahli sufah a 1 muhajirin yg tinggal di emper-emper mesjid madinah, makan dr belas kasihan kaum muslimin, siang malam tekun beribadah (membaca quran, salat, dsb) ; ahli sunah a 1 kaum muslimin yg mengikuti ajaran nabi muhammad saw. ; ahli sunah waljamaah a 1 kaum muslimin yg mengikuti ajaran quran, hadis nabi muhammad saw., dan menerima ijmak ulama ; ahli waris a 1 orang yg berhak menerima warisan (harta pusaka)