1 a.ne.mi.a Dok 1 n (penyakit) kekurangan kadar haemoglobin di dl darah; kekurangan butir-butir darah merah