1 ang.ka.ra ki 1 n kebengisan: janganlah anda berbuat ~ thd sesama manusia ; ki 2 n kekurangajaran (thd perempuan dsb): ia tidak pernah berbuat ~ thd istri orang ; ki 3 n loba; tamak ; -- murka ki 1 kebengisan dan ketamakan: raja yg angkara murka
ke.ang.ka.ra.an n ki 1 kebuasan; kekejaman; kebengisan ; ki 2 n kebi-adaban ; ki 3 n ketamakan; kelobaan