1 ar.wah 1 n jiwa dr orang yg meninggal; roh: semoga ~nya diterima di sisi tuhan; ki 2 n semangat: hilang ~
meng.ar.wah.kan v ki 1 mengadakan selamatan (kenduri, doa, penga-jian) untuk memperingati orang yg telah meninggal