1 a.sal 1 n keadaan (tempat, wujud, rupa, dsb) yg semula; pangkal permulaan: patung-patung itu akan dikembalikan ke ~nya ; 2 a mula-mula sekali; semula: batas-batasnya yg ~ sudah tidak diketahui lagi ; -- ayam pulang ke lumbung, -- itik pulang ke pelimbahan, pb a 1 tabiat orang tidak akan berubah ; usul menunjukkan --, pb a 1 kelakuan (budi bahasa) orang menunjukkan asal keturunannya ; -- mula a 1 mula-mula sekali; keadaan (sebab-sebab dsb) yg semula: asal mula pertikaian itu krn salah paham saja
a.sal a 1 asal keturunan; silsilah; susur galur: kalau dilihat dr asal usul nya dia masih keturunan raja mataram ; 2 a riwayat; cerita (secara urut dr awal sampai terjadinya suatu peristiwa) ; 3 a sebab mulanya; yg menjadi sebab-sebabnya (tt suatu peristiwa atau kejadian) ; 4 a sebab mulanya; yg menjadi sebab-sebabnya (tt suatu peristiwa atau kejadian)
ber.a.sal a 1 bermula; dimulai: peperangan itu ~ dr sengketa perbatasan ; 2 a bersumber: berita itu dapat dipercayai krn ~ dr pihak resmi ; 3 a bertempat asal (dibuat, dilahirkan, dsb): barang-barang yg ~ dr jepang terdapat di mana-mana; dia ~ dr jawa timur ; 4 a keturunan: dia ~ dr orang baik-baik
meng.a.sal.kan a 1 memulangkan (mengembalikan) kpd keadaan semula

2 a.sal 1 a dng syarat; apabila: engkau boleh pergi ~ pekerjaanmu beres ; 2 a sebarang: seenaknyapikir dahulu baik-baik jangan ~ berkata saja ; 3 a pokoknya; yg penting: biar lambat ~ selamat
a.sal.kan a 1 dng syarat

3 a.sal cak 1 a sembarangan; seenaknya saja: kalau bekerja jangan ~ saja, ikutilah petunjuk yg ada
a.sal-a.sal.an a 1 sekarang; seenaknya