1 a.tar cak 1 n wangi-wangian; bau-bauan: air (minyak) ~
meng.a.tar.i v cak 1 memberi wangi-wangian dng minyak atar: juru rias itu ~ tempat pelaminan supaya harum