1 a.wal cak 1 n mula-mula (sekali); mula: dr ~ hingga akhir ; cak 2 n permulaan; yg mula-mula: ~ tahun ini; pd ~ abad kesepuluh ; cak 3 n jauh sebelum waktu yg ditentukan: ~ amat engkau datang ; -- larva cak 1 tahapan sebelum berbentuk larva, biasanya merupakan tahapan dl embrio
ber.a.wal v cak 1 ada awalnya; bermula: perkelahian itu ~ dr suatu insiden kecil
meng.a.wal.i v cak 1 memulai; mendahului: nyanyian bersama ~ api unggun itu
a.wal.an n 1 imbuhan yg dirangkaikan di depan kata; prefiks ; 2 n ancang-ancang
ber.a.wal.an v 1 memakai (mempunyai) awalan: kata yg ~ ber-