1 azan :: a.zan
1Kelas Kata:kata benda
Definisi:seruan untuk mengajak orang melakukan salat; adan; bang:
Contoh:kedengaran azan sayup-sayup sampai; muazin ialah orang yg mengumandangkan azan
mengazankan :: meng.a.zan.kan
1Kelas Kata:kata kerja
Definisi:menyerukan azan (mengajak salat atau menyembahyangkan orang mati)