1 bahagia :: ba.ha.gi.a
1Kelas Kata:kata benda
Definisi:keadaan atau perasaan senang tenteram (bebas dr segala yg menyusahkan):
Contoh:bahagia dunia akhirat; hidup penuh bahagia
2Kelas Kata:kata sifat
Definisi:beruntung; berbahagia:
Contoh:mudah-mudahan kita bahagia dan selalu dl lindungan tuhan yang mahakuasa; saya betul-betul merasa bahagia kembali berada di tengah-tengah keluarga
berbahagia :: ber.ba.ha.gi.a
1Kelas Kata:kata sifat
Definisi:dl keadaan bahagia; bahagia
2Kelas Kata:kata kerja
Definisi:menikmati kebahagiaan; bahagia
membahagiakan :: mem.ba.ha.gi.a.kan
1Kelas Kata:kata kerja
Definisi:menjadikan (membuat) bahagia:
Contoh:ia berusaha keras membahagiakan keluarganya
2Kelas Kata:kata kerja
Definisi:mendatangkan rasa bahagia:
Contoh:kehadirannya sangat membahagiakan keluarganya
kebahagiaan :: ke.ba.ha.gi.a.an
1Kelas Kata:kata kerja
Definisi:perasaan bahagia; kesenangan dan keten-teraman hidup (lahir batin); keberuntungan; kemujuran yg bersifat lahir batin:
Contoh:kehadiran bayi itu mendatangkan kebahagiaan dl rumah tangganya; saling pengertian antara suami dan istri akan membawa kebahagiaan dl rumah tangganya