1 ba.lik 1 n sisi yg sebelah belakang dr yg kita lihat: bersembunyi di ~ pintu ; 2 v kembali; pulang: kapan ia ~ ke surabaya? ; -- adab v 1 kurang sopan; kurang ajar; tidak tahu adat ; -- belah v 1 jungkir balik; sungsang ; -- gagang v 1 membelot; memihak kpd lawan ; -- jurai v 1 bentuk perkawinan yg suaminya tinggal di kediaman kerabat istri setelah dia memberi antaran; seorang anak dr keturunannya akan meneruskan garis keturunan laki-laki ; -- juru v 1 mencukur anak sesudah berusia empat puluh hari ; -- kanan v 1 membalikkan badan (dl baris-berbaris) dng memutar tubuh ke kanan ; -- kerak v 1 kawin (menikah) kembali dng istrinya yg telah diceraikan; rujuk ; -- mata v 1 bermufakat jahat; membiar-kan orang berbuat jahat (dng pura-pura tidak tahu dsb) ; -- mazhab v 1 meninggalkan ajaran mazhab tertentu kemudian mengikuti ajaran mazhab yang lain ; -- nama v 1 mengganti nama pd akta atau surat yg menyatakan hak milik (biasanya di hadapan notaris)
ber.ba.lik v 1 kembali (arahnya): kumandang ialah bunyi (suara) yg ~ ; bola tenis yg dilemparkan ke tembok akan selalu ~ ; 2 v berubah letaknya (yg di atas menjadi di bawah, menelentang menjadi meniarap): tidurnya sangat gelisah, sebentar-sebentar ~ ; 3 v berputar (kembali); berpaling; bertukar (haluan) hingga berlawanan dng yg semula: ia ~ , lalu lari ; -- hati v 1 berubah pendirian ; -- muka v 1 bertukar hadap (haluan, pikiran, pendapat) ; -- muka v 1 membelot; berganti memihak kpd musuh ; -- pulang v 1 kembali pulang
ber.ba.lik-ba.lik v 1 berputar-putar; berulang-ulang berbalik; berputar balik ; 2 v selalu pulang kembali ke tempat semula
ber.ba.lik.an v 1 berlawanan; bertentangan: ucapannya ~ dng perbuatannya
mem.ba.lik v 1 berbalik kembali arahnya (berputar arah): bumerang itu kalau dilemparkan akan ~ ; 2 v berubah letaknya (menelungkup menjadi menelentang dsb): adikku sudah pandai ~ ; 3 v memutar ke arah yg berlawanan: krn silau oleh sinar matahari, ia ~ menghadap ke barat ; -- belakang v 1 memihak kpd musuh; membelot
mem.ba.lik-ba.lik v 1 berulang-ulang membalik; menelungkup-telentangkan, membukai (buku dsb): ibu membalik-balik kerupuk yg digoreng; lama ia membalik-balik buku harian ; -- mayat di kubur, pb v 1 menyebut-nyebut nama orang yg sudah meninggal ; -- kaji v Mk 1 membangkit-bangkit perkara lama
mem.ba.lik.i v 1 kembali ke; memulangi: kalau tidak krn malu, sudah lama ia ~ istri itu ; 2 v membelakangi (dl arti berlepas diri, tidak bertanggung jawab lagi): sudah cukup alasan untuk ~ perjanjian itu
mem.ba.lik.kan v 1 mengubah arah menjadi berlawanan: cermin itu ~ cahaya lampu ; 2 v mengembalikan; memulangkan: ia mau ~ buku ke perpustakaan ; -- muka v 1 memalingkan muka ; -- perkataan v 1 memutarbalikkan asal perkataan (perkataan dr a dikatakan dr b, dan perkataan dr b dikatakan dr a) ; -- punggung v 1 menghadapkan punggung ke (tidak mau melihat)
ter.ba.lik v 1 tidak sengaja membalik; sudah membalik ; 2 a dl keadaan atau berkedudukan berlawanan dr yg biasa (yg di bawah menjadi di atas, yg di belakang menjadi di depan, yg di dalam menjadi di luar, dsb) ; -- akal a 1 gila ; -- halang a 1 berlawanan ; -- lidah a 1 tidak tetap perkataannya; selalu berubah-ubah apa yg dikatakannya ; -- mata a 1 terlampau lama melihat (menunggu dsb)
ke.ter.ba.lik.an a 1 hal atau keadaan terbalik
pem.ba.lik.an a 1 proses, perbuatan, cara membalik atau membalikkan ; 2 n pencampuran air danau secara menyeluruh yg terjadi jika pelapisan tanah hilang dr air
ke.ba.lik.an n 1 lawannya; sebaliknya: malam ~ dr siang
se.ba.lik.nya adv 1 kebalikannya