1 ban.car 1 a lancar keluar (tt air susu, air seni, dsb)
mem.ban.car.kan v 1 melancarkan keluarnya cairan (air, air susu, air seni, dsb): daun ini mempunyai khasiat ~ keluarnya air susu