1 ba.ngat ki 1 a lekas; segera; cepat-cepat; tergesa-gesa
mem.ba.ngat.kan v ki 1 mempercepat; menyegerakan