1 ba.rang.ka.li kl 1 adv mungkin; boleh jadi; kalau-kalau: dia tidak datang pd hari ini, ~ besok; ~ ayahmu berangkat hari ini; tanyakanlah ~ ia mengerti