1 ba.sah 1 a mengandung air atau barang cair: bajunya ~ kena hujan; 2 a belum dikeringkan; masih baru: ikan ~; cak 3 a banyak mendatangkan keuntungan (uang dsb): ia ditempatkan di pos yg ~; cak 4 a sedang melakukan kejahatan ; sepala-pala mandi biarlah --, pb cak 1 mengerjakan sesuatu janganlah tanggung-tanggung ; sudah -- kehujanan, pb cak 1 mendapat kemalangan ganda tertangkap basah; pb cak 1 tertangkap ketika sedang berbuat kejahatan; tertangkap tangan ; mandi (berendam) tak --, pb cak 1 berbuat sesuatu tanpa mengacuhkan teguran atau peringatan ; mandi (berendam) tak --, pb cak 1 tidak menaruh perasaan (belas kasihan) ; -- kerongkongan cak 1 hidup senang; banyak rezeki basah kuyup sangat basah; basah sekali; -- lencun cak 1 basah kuyup
ber.ba.sah-ba.sah v cak 1 sengaja membuat diri supaya basah ; cak 2 v basah kuyup ; cak 3 v basah kuyup
mem.ba.sah.i v cak 1 membuat basah; memberi air supaya basah: hujan tercurah ~ bumi; -- kerongkongan cak 1 menghilangkan haus; minum
mem.ba.sah.kan v cak 1 membuat supaya basah: dia ~ kain dng mencelupkannya ke dl ember; cak 2 v menyebabkan (menjadikan) basah: tinta yg tumpah itu ~ bukunya
ba.sah.an n cak 1 penutup badan yg dipakai ketika mandi: kain ~ ; cak 2 n yg dipakai sehari-hari: gelang ~
pem.ba.sah.an n cak 1 cara, proses, perbuatan membasahi
ke.ba.sah-ba.sah.an a cak 1 agak basah: tanahnya subur dan kebasah-basahan