1 be.lok 1 v berkelok; berlekuk; bengkok
ber.be.lok v 1 beralih arah; berkelok: ia memperlambat vespanya lalu ~ ke kanan
ber.be.lok-be.lok v 1 berkelok-kelok; berkeluk-keluk (tidak lurus): jalan ke puncak gunung dibuat berbelok-belok ; 2 v sebentar-sebentar berbelok: ia berlari berbelok-belok
mem.be.lok v 1 berbelok
mem.be.lok.kan v 1 mengganti arah; mengubah haluan; mengelokkan: ia ~ mobilnya ke arah jalan raya; ki 2 v memindahkan; mengalihkan (pembicaraan, perhatian, dsb)
be.lok.an n ki 1 hasil membelok; tikungan; kelok (jalan)
pem.be.lok.an n ki 1 proses, perbuatan, cara membelok atau membe-lokkan: ~ politik luar negeri ke arah perdamaian dan persahabatan mendapat dukungan luas; ki 2 n tempat berbelok; tikungan

1 be.lok 1 a becek, berlumpur ; 2 n tanah yg becek tetapi agak keras, sehingga melekat jika diinjak

2 be.lok Jk 1 n besar dan lebar (tt mata)

3 be.lok 1 n kerek besar; kapi ; 2 n pasung (kayu untuk membelenggu kaki)
mem.be.lok n 1 membelenggu dng belok
pem.be.lok.an n 1 rumah pasung; rumah tahanan (penjara) ; 2 n proses, cara, perbuatan membelok ; 3 n proses, cara, perbuatan membelok