1 be.lum ki 1 adv masih dl keadaan tidak: ia ~ dewasa; ibu ~ pulang dr pasar
be.lum-be.lum adv ki 1 masih belum waktunya: belum-belum sudah gemetar
se.be.lum adv ki 1 ketika belum terjadi; lebih dahulu dr (suatu pekerjaan, keadaan, dsb); semasih belum: ~ tidur periksalah pintu dan jendela; ~ saya, bapak ahmad yg mengepalai sekolah ini