1 be.rat ark 1 a besar ukurannya (di antara jenisnya atau benda-benda yg serupa): alat-alat ~, mobil derek, traktor, dsb; ark 2 a besar tekanannya (timbangannya): peti ~ itu tidak dapat diangkat oleh tiga orang; 3 a payah; parah (tt luka penyakit dsb): akibat kecelakaan itu dia menderita luka ~; kalau penyakit sudah ~ susah diobati; 4 a sulit (susah, sukar) melakukannya; melebihi ukuran (kekuatan, kemampuan, kesanggupan, dsb): kematian ibunya merupakan cobaan ~ bagi gadis itu; 5 a sukar digerakkan, seakan-akan ditindih atau ditekan (tt anggota badan dsb): kepala terasa ~ dan pusing; mata terasa ~, mengantuk; 6 a kuat merangsang saraf; keras (tt rokok, obat, dsb): ia suka rokok yg ~; 7 a memihak; cenderung: hatinya lebih ~ kpd kekasihnya dp kpd orang tuanya; ki 8 a hamil: istrinya sedang dl ~; 9 a sangat keras (perkiraan, dugaan, dsb): ~ dugaanku bahwa dia yg salah; 10 n besarnya tekanan suatu benda apabila diangkat, ditimbang, dsb; bobot, timbangan: akibat sakit, ~nya berkurang 7 kg; 11 n gaya tarikan yg diderita suatu benda krn massanya dan keberadaannya di dalam, di sekitar, atau pun pd suatu sistem massa; bobot ; ki 12 a susah; celaka: wah, kalau ketahuan, ~ kita; -- pd mata orang lain, ki ki 1 disegani (dihormati) orang ; -- sama dipikul, ringan sama dijinjing, pb ki 1 suka duka, baik buruk sama-sama ditanggung ; berapa -- mata memandang, -- juga bahu memikul, pb ki 1 betapa pun menderita orang melihat, lebih menderita orang yg mengalami (kesusahan dsb) ; -- bibir ki 1 tidak suka berbicara banyak; pendiam ; -- ekor ki 1 malas bekerja ; -- hati ki 1 kurang suka (enggan) melakukan ; -- hati ki 1 tidak sampai hati (tidak tega) melakukan ; -- hati ki 1 tidak sampai hati (tidak tega) melakukan ; -- hati ki 1 cenderung (hati) kpd ; -- hati ki 1 keras sangkaan (dugaan)nya (terhadap sesuatu) ; -- hidup ki Tern 1 berat badan ternak pd waktu masih hidup ; -- jenis ki Fis 1 perbandingan berat suatu benda dng berat air yg sama besar volumenya (msl berat jenis marmer 2,8 artinya marmer yg besarnya 1 dm \super 3 beratnya 2,8 kg) ; -- kaki ki 1 enggan bekerja; malas bekerja ; -- kepala ki 1 tidak mudah mengerti; sukar menerima pelajaran; bodoh ; -- lidah ki 1 berat bibir ; -- lidah ki 1 tidak dapat berkata-kata dng baik ; -- mata ki 1 (lekas) mengantuk ; -- mulut ki 1 berat bibir ; -- otak ki 1 susah hati; rusuh hati ; -- pinggul ki 1 (pe)malas ; -- sapih ki Tern 1 berat badan seekor ternak pd waktu disapih ; -- sebelah ki 1 memihak salah satu; tidak adil ; -- siku ki 1 berat tangan ; -- tangan ki 1 enggan bekerja; malas ; -- telinga ki 1 kurang baik pendengarannya; pekak ; -- tulang ki 1 malas
ber.be.rat v ki 1 mempunyai berat: roket yg ~ 20.000 ton itu diorbitkan ke angkasa
mem.be.rat.i v ki 1 menaruh sesuatu hingga menjadi berat; membe-bani: mereka ~ kayu itu dng batu agar dapat tenggelam; kebusukan di dunia ini sangat ~ tubuh dan perasaanku; ki 2 v menambah pekerjaan; menyusahkan; menyukarkan: penderitaannya sudah cukup, janganlah engkau ~ nya lagi dng tuduhan-tuduhan yg demikian
mem.be.rat.kan v ki 1 menjadikan beban (tanggungan dsb) berat: kehadiranku di rumah itu akan ~ bebannya; ki 2 v memperkuat (tuduhan, sangkalan, dsb): bukti-bukti yg ~ terda kwa cukup banyak; ki 3 v mementingkan; mengutamakan: jika kita ingin maju, kita harus ~ sektor pendidikan dr sektor-sektor yg lain; ki 4 v menyerahkan (kpd); membebankan (kpd): jangan ~ tugas itu hanya kpd seorang saja; ki 5 v mengagung-agungkan; meninggi-ninggikan: di mana pun ia selalu ~ dirinya
mem.per.be.rat v ki 1 menjadikan supaya lebih berat: jangankan menolong, bahkan dia ~ tanggungan orang tuanya
pem.be.rat n ki 1 benda yg dipakai untuk memberati atau memberatkan spt tolak bara
pem.be.rat.an n ki 1 proses, perbuatan, cara memberati atau memberatkan
ke.be.rat.an n 1 perihal beratnya suatu benda, tugas, pera-saan, penyakit, dsb: terasa benar ~ pajak itu bagi rakyat; 2 a terlampau berat (beratnya melebihi dr yg biasa): barang ini ~ jika diangkut dng sepeda; 3 v berkeberatan; tidak setuju: penduduk ~ atas pemberian ganti rugi atas tanah mereka yg tidak seimbang dng luas tanah
ber.ke.be.rat.an v 1 merasa berat; kurang setuju