1 be.ri cak 1 v
mem.be.ri v cak 1 menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu: ia ~ uang dan pakaian kpd pengemis itu; cak 2 v menyediakan (melakukan dsb) sesuatu untuk: dia berkewajiban membersihkan kandang dan ~ makan kambing; ~ pertolongan; cak 3 v memperbolehkan; mengizinkan: dia tidak ~ anak-anaknya bermain-main dng anak berandal itu ; cak 4 v menyebabkan (menjadikan) menderita (kena): perbuatanmu yg tidak baik telah ~ malu keluarga kita; cak 5 v menjadikan supaya: ~ ingat; ~ tahu; cak 6 v membubuhi (meletakkan, mengenakan, dsb): dia ~ gula pd air teh itu; ~ warna pd gambar bunga mawar; cak 7 v mengucapkan (menyampaikan): ~ selamat; ~ hormat ; ~ salam ; cak 8 v melayangkan, mengirimkan dsb (pukulan, tendangan): ia ~ tendangan yg mematikan ke arah perut lawan; -- angit cak Mk 1 memberi malu ; -- dahsyat cak 1 menyebarkan takut; menakut-nakuti ; -- hati cak 1 memanjakan ; -- hati cak 1 memberi harapan ; -- muka cak 1 mem-beri hati; tidak mempermalukan ; -- rezeki cak 1 memberi makanan (nafkah) ; -- rezeki cak 1 mendatangkan keuntungan (kemujuran) ; -- suara cak 1 menyatakan setuju atau tidak; turut mengundi (dl pemungutan suara)
be.ri-mem.be.ri v cak 1 saling memberi: di antara kedua sahabat itu beri-memberi merupakan hal yg biasa
mem.be.ri.kan v cak 1 menyerahkan sesuatu kpd: dia ~ baju kesayangannya kpd adiknya; -- pemandangan cak 1 membentangkan pendapat tt suatu hal ; -- perlawanan cak 1 melawan ; -- suara cak 1 turut memilih atau menentukan (dl pemungutan suara)
be.ri.an n cak 1 pemberian ; cak 2 n maskawin
pem.be.ri n cak 1 orang yg memberi ; cak 2 n orang yg suka memberi; orang yg murah hati; dermawan
pem.be.ri.an n cak 1 sesuatu yg diberikan: anak itu menolak ~ orang asing itu; cak 2 n sesuatu yg didapat dr orang lain (krn diberi): barang ini bukannya kami beli, melainkan ~ paman; cak 3 n proses, perbuatan, cara memberi atau memberikan: ~ ampun
be.ri v cak 1
mem.be.ri v cak 1 menjadikan supaya tahu (mengerti): saya akan memberi tahu orang tuanya di kampung tt keadaan anak itu
mem.be.ri.ta.hu.kan v cak 1 menyampaikan (kabar dsb) supaya diketahui: pak guru akan ~ hasil ujian kpd anak-anak besok pagi; cak 2 v mengumumkan; menyebarluaskan: setelah koran-koran ~ kejadian itu barulah masyarakat mengetahuinya
pem.be.ri.ta.hu.an n cak 1 pengumuman; maklumat ; cak 2 n proses, perbuatan, cara memberitahukan