Untuk mencari kata 'berkesungguhan' lihat 'sungguh'