1 be.ron.tak ki 1 v meronta-ronta hendak melepaskan diri: walaupun sudah diikat, kuda itu ~ hendak melepaskan diri; cak 2 v melawan, tidak mau menurut perintah: adiknya ~, tidak mau disuruh belajar ; cak 3 v melawan pemerintah (kekuasaan dsb) secara serentak: suku bangsa itu ~ krn merasa diperlakukan tidak adil
mem.be.ron.tak v cak 1 berontak
pem.be.ron.tak n cak 1 orang yg melawan atau menentang kekuasaan yg sah; pendurhaka ; cak 2 n orang yg sifatnya suka memberontak (melawan)
pem.be.ron.tak.an n cak 1 penentangan thd kekuasaan yg sah