1 bi.dan ki 1 n wanita yg mempunyai kepandaian menolong dan merawat orang melahirkan dan bayinya ; -- tarik ki 1 bidan yg baru dipanggil waktu seorang ibu akan melahirkan (tanpa ada pemberitahuan atau perjanjian sebelumnya) ; -- tawar ki 1 bidan yg sudah dipesan terlebih dahulu untuk dimintai pertolongannya ; -- tempuh ki 1 bidan yg menolong suatu persalinan (orang melahirkan) berdasarkan persetujuan (perjanjian) sebelumnya ; -- terjun ki 1 bidan tarik
ber.bi.dan v ki 1 meminta pertolongan (ditolong oleh) bidan waktu melahirkan (anak) ; beranak tiada -- , pb ki 1 mendapat kesusahan (kecelakaan dsb) krn salahnya sendiri
mem.bi.dan.i v ki 1 bertindak sbg bidan; menolong orang melahirkan: meskipun dokter, ia tidak sanggup kalau harus ~ istrinya sendiri
ke.bi.dan.an n ki 1 segala sesuatu mengenai bidan atau cara meno-long dan merawat orang beranak