1 bo.lak kl 1 a salah; keliru; tidak kena: tak ~ lagi; jawabnya ~ belaka