1 bon.to Jk 1 a sudah tidak segar lagi (tt ikan): jangan membeli ikan ~