1 bru.tal cak 1 a kurang ajar; tidak sopan; kasar, biadab (tt perilaku)
ke.bru.tal.an n 1 kekurangajaran: kenakalan dan ~ anak-anak sering disebabkan oleh tingkah laku dan keadaan orang-orang di sekitarnya