1 bu.dak cak 1 n anak; kanak-kanak: ~ bermain layang-layang; cak 2 n abdi; hamba; jongos; orang gajian: aku bukan ~mu; bukan -- makan pisang, pb cak 1 bukan orang yg dapat dipermainkan (ditipu) ; membekali -- lari, pb cak 1 dua kali merugi ; -- belian cak 1 orang yg dibeli dan dijadikan budak ; -- dalam cak 1 budak istana
ber.bu.dak-bu.dak v cak 1 bertingkah laku spt kanak-kanak; kekanak-kanakan
mem.bu.dak v cak 1 menjadi budak (abdi): saya tidak akan ~ kpd siapa pun
mem.bu.dak.kan v cak 1 menjadikan budak (hamba); memperlakukan sbg budak (hamba): ia ~ bawahannya
per.bu.dak.an n cak 1 perihal budak (hamba); segala hal mengenai budak belian: perjuangan membebaskan diri dr ~ ; 2 n sistem segolongan manusia yg dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yg lain
mem.per.bu.dak v 1 membudakkan
pem.bu.dak.an n 1 proses, perbuatan, cara membudak atau membudakkan
ke.bu.dak-bu.dak.an a 1 berbudak-budak