1 bu.run ki 1

2 bu.run ki 1 n orang yg melarikan diri dr penjara; buron