1 ca.bar ark 1 a hilang dayanya; tidak manjur (tt guna-guna dsb): keampuhan aji-aji itu akan ~ manakala terdengar ayam berkokok ; ark 2 a tawar (tt hati, keberanian) ; ark 3 a kurang ingat-ingat; lalai; lengah ; ark 4 a kurang (tidak) hemat; boros: orang yg ~ tidak akan kaya; -- hati 1 tawar hati; hilang keberanian; takut
men.ca.bar.kan v 1 menawarkan (hati); menghilangkan (keberanian dsb) ; -- hati 1 menawarkan hati; menghilangkan keberanian; menjadikan takut
ke.ca.bar.an n 1 perihal cabar; ketawaran (tt hati); ketakutan