1 ca.cat 1 n kekurangan yg menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yg terdapat pd badan, benda, batin, atau akhlak): krn ~nya itulah, ia tidak diterima di sekolah guru; 2 n lecet (kerusakan, noda) yg menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna): coba periksa barang itu baik-baik, barangkali ada ~nya; 3 n cela; aib: segala yg baik tentu ada ~nya; 4 n tidak (kurang) sempurna: akibat kecelakaan itu, sekarang ia menjadi ~; -- badan 1 cacat pd badan (spt bopeng, buta, tuli) ; -- bahasa 1 kelainan dl bahasa seseorang yg disebabkan oleh gangguan atau cedera psikofisiologis ; -- bawaan 1 cacat yg dibawa sejak lahir; cacat sejak dl kandungan ; -- naskah Sas 1 bagian naskah yg mengandung keburukan ; -- wicara 1 gangguan pd kemampuan untuk berbicara
ber.ca.cat v 1 ada kekurangannya; ada cacatnya; kurang lengkap; tidak sempurna
men.ca.cat v 1 mengatakan kejelekan (kekurangan) orang dsb; mencela: suka ~ orang bukanlah perbuatan yg terpuji
men.ca.cat.i v 1 menyebabkan bercacat; mencederai; melukai: dilarang keras menyakiti atau ~ binatang ternak di kebun ini ; 2 v menyebabkan (nama baik, kedudukan, dsb) bernoda; menodai: perbuatannya ~ nama baik orang tuanya; cak 3 v melanggar: tindakan itu ~ undang-undang
ter.ca.cat v cak 1 tercela; ternoda (tt perbuatan) ; cak 2 v kena cacat; kena cela
ca.cat.an n cak 1 celaan; cercaan
pen.ca.cat n cak 1 orang yg suka mencacat (mencela); pencela; pen-cerca
pen.ca.cat.an n cak 1 proses, cara, perbuatan mencacat (mencela); pencelaan
ke.ca.cat.an n cak 1 perihal cacat; keburukan; kekurangan