1 ci.hui ki 1 p kata seru untuk menyatakan gembira