1 cilik :: ci.lik
1Kelas Kata:kata sifat
Dialek:Jawa
Ragam:ki
Definisi:kecil:
Contoh:ia seorang gadis cilik, usianya baru empat tahun