1 cu.ki 1 n permainan spt main dam
ber.cu.ki v 1 bermain cuki