1 cu.pak ki 1 n takaran beras (biasanya 1 cupak = 1/2 gantang) ; yg -- takkan jadi segantang, pb ki 1 sesuatu yg sudah pasti (tidak dapat diubah lagi) ; membawakan -- ke negeri orang, pb ki 1 memakai adat-istiadat sendiri di negeri orang
men.cu.pak v ki 1 menakar dng cupak

2 cu.pak ki 1 n kepala pengudut (tempat candu dibakar)

3 cu.pak ki 1 n struktur berbentuk gelembung