1 cu.ri ki 1 v
men.cu.ri v ki 1 mengambil milik orang lain tanpa izin atau dng tidak sah, biasanya dng sembunyi-sembunyi: tadi malam maling masuk ke rumahnya dan ~ sebuah radio; -- bongkar ki 1 mencuri dng cara membongkar tempat benda yg akan dicuri
men.cu.ri-cu.ri v ki 1 melakukan dng sembunyi-sembunyi dan berusaha supaya tidak diketahui orang: walaupun dilarang ia mencuri-curi juga menemui kekasihnya
cu.ri.an n ki 1 hasil mencuri; barang yg dicuri: barang ~ itu disembunyikannya baik-baik
pen.cu.ri n ki 1 orang yg mencuri; maling
pen.cu.ri.an n ki 1 proses, cara, perbuatan mencuri
ke.cu.ri.an v ki 1 kehilangan sesuatu krn dicuri orang: kemarin saya ~ uang; ki 2 v menderita sesuatu krn lengah (lalai, meleng, dsb): pendekar itu ~ juga, pundaknya kena pukul