1 di.sa.ka.ri.da ki Kim 1 n gula yg diturunkan dr monosakarida, dng penyingkiran satu molekul air dr dua monosakarida