1 dis.kon.ti.nu.i.tas 1 n ketidaksinambungan: ~ antara tradisi dan kebudayaan yg baru dapat menimbulkan kesenjangan antara kaum tua dan kaum muda