1 du.ka cak 1 a susah hati; sedih hati: kawan dl suka dan ~; -- nestapa cak 1 sedih yg amat sangat ; -- ria cak 1 kesedihan dan kesenangan
ber.du.ka v cak 1 bersedih; bersusah: janganlah ~ , tabahkan hatimu
men.du.ka.kan v cak 1 menyusahkan hati; menyedihkan: musibah yg dialaminya ~ orang tuanya
ke.du.ka.an n cak 1 kesusahan; kesedihan