1 e.rat cak 1 a kuat sehingga tidak mudah lepas (tt ikatan, pegangan): pegangannya ~ sekali sehingga sukar dilepaskan; cak 2 a teguh (tt janji, pertalian): telah diadakan perjanjian yg ~ antara kedua negara itu; cak 3 a karib benar (tt persahabatan): kedua perantau itu telah menjalin persahabatan yg ~
e.rat-e.rat a cak 1 kuat-kuat; dng kuat (erat) sekali: peganglah erat-erat , jangan sampai terlepas
meng.e.rat.kan v cak 1 menjadikan erat (tt ikatan) ; cak 2 v meneguhkan (pertalian, persaudaraan): diadakan malam silaturahmi untuk ~ tali persaudaraan
mem.per.e.rat v cak 1 menjadikan lebih erat (tt ikatan) ; cak 2 v menjadikan lebih akrab (tt persahabatan) ; cak 3 v menjadikan lebih akrab (tt persahabatan)