1 fa.na 1 a dapat rusak (hilang, mati); tidak kekal: segala yg ada di dunia ~ belaka
mem.fa.na.kan v 1 menjadikan fana; menjadikan tidak kekal
ke.fa.na.an n 1 perihal fana; ketidakkekalan