1 fasilitas :: fa.si.li.tas
1Kelas Kata:kata benda
Definisi:sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan