1 fat.wa 1 n jawab (keputusan, pendapat) yg diberikan oleh mufti tt suatu masalah ; ki 2 n nasihat orang alim; pelajaran baik; petuah
ber.fat.wa v ki 1 memberi fatwa
mem.fat.wa.kan v ki 1 memberikan fatwa; menasihatkan; memberikan petuah