1 fik.sa.si 1 n perasaan terikat atau terpusat pd sesuatu secara berlebih-lebih