1 fung.si.o.nal 1 a berdasarkan jabatan ; 2 a dilihat dr segi fungsi: kedua kata itu secara ~ sepadan