1 ga.rang ki 1 a pemarah lagi bengis; galak; ganas: bininya sangat ~ ; 2 a kuat (hebat, gemar) sekali: ~ bekerja ; 3 a terik (tt panas matahari)
meng.ga.rang v 1 menjadi garang (galak, ganas) ; 2 v menghebat
meng.ga.rang.kan v 1 menggalakkan; membuat jadi galak (ganas, garang) ; ki 2 v mengobarkan semangat
ke.ga.rang.an n ki 1 kebuasan; kegalakan; keganasan

2 ga.rang ki 1 v
meng.ga.rang v ki 1 memanaskan (mengeringkan, memasak) di atas bara api; memanggang; mengganggang
ga.rang.an n ki 1 hasil menggarang ; ki 2 n alat untuk menggarang ; ki 3 n sesuatu yg dikeringkan (diganggang dsb) di atas api: tembakau ~