1 ge.gap ki 1 a ; -- gempita ki 1 ramai sekali; riuh rendah; gegak gempita

2 ge.gap ki 1 a
ter.ge.gap-ge.gap a ki 1 terhenti-henti perkataannya (tidak lancar, gemetar, dsb)