1 ge.lem.bung ki 1 n bentuk bola-bola yg berisi udara; bola-bola air (air sabun, buih, dsb) yg berisi udara ; ki 2 n bola karet atau tembolok ayam dsb yg ditiup sehingga spt balon kecil ; -- empedu ki 1 kandung empedu ; -- kencing ki 1 kandung kencing ; -- paru-paru ki Dok 1 gelembung-gelembung kecil dl paru-paru
ber.ge.lem.bung v ki 1 mengandung gelembung
meng.ge.lem.bung v ki 1 menjadi besar krn berisi udara dsb
ge.lem.bung-ge.lem.bung.an n ki 1 mainan gelembung: bermain gelembung-gelembungan