1 gem.bur ki 1 a berderai-derai tidak keras dan tidak padat (tt tanah) ; ki 2 a lunak dan lembik (tidak padat): ; ki 3 a lunak dan lembik (tidak padat): badannya ~ krn ia sakit beri-beri
meng.gem.bur.kan v ki 1 membuat menjadi gembur