1 ge.ring kl 1 a sakit ; -- bersalin a 1 sakit hendak melahirkan ; -- hulu a 1 sakit kepala; pening ; -- tengah a 1 sakit perut
peng.ge.ring a 1 orang yg seringkali sakit ; 2 a guna-guna untuk membuat orang menjadi sakit